PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Pierwsze konsorcjum funduszy negocjuje regwaracje CIP w Luksemburgu

W 2011r. Północna Grupa Poręczeniowa działająca jako konsorcjum funduszy poręczeniowych złożyła wniosek do Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego o uruchomienie linii regwarancyjnej w wysokości 25 mln EURO do mikrokredytów. Konsorcjum tego rodzaju jest pozytywnym precedensem na rynku poręczeniowym-  przykładem kreatywnego i innowacyjnego podejścia środowiska finansowego w celu pozyskania dodatkowego zagranicznego wsparcia na rozwój polskich przedsiębiorców. Północna Grupa Poręczeniowa może przetrzeć tym samym szlak dla modelu współpracy i dostępu do środków programów międzynarodowych dla innych funduszy poręczeniowych a także funduszy pożyczkowych. 
 
O programie i szczegółach procedur fundusze dowiedziały się z Krajowego Punktu Kontaktowego CIP dla polskiego rynku finansowego przy ZBP.
KPK wspierał także konsorcjum w przygotowaniu aplikacji.
 
- Zainteresowanie rynku finansowego instrumentami programów wspólnotowych wzrasta wprost proporcjonalnie do wyczerpujących się środków krajowych. Nasze fundusze poręczeniowe i pożyczkowe zaczęły dostrzegać korzyści ze współpracy z takim partnerem jak Europejski Fundusz Inwestycyjny . Obok CIP coraz częściej pytają o nowy niedawno uruchomiony przez Komisję Europejską program ,wdrażany przez EFI ,tj. o Progress- powiedziała Joanna Dąbrowska, ekspert  Krajowego Punktu Kontaktowego CIP dla polskiego rynku finansowego przy ZBP  
                     
***
Grupa powstała 6 kwietnia 2009r. i należą do niej:  Warmińsko-Mazurski Fundusz 'Poręczenia Kredytowe' Sp. z o.o., Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o., Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o., Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. , Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. ,  Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Konsorcjum po uzyskaniu regwarancji planuje aktywność w 4 województwach tzn.: Zachodniopomorskim, Wielkopolskim, Kujawsko-Pomorskim oraz Warmińsko-Mazurskim.