PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


19 kwietnia 2011 r. w Poznaniu już po raz trzeci odbyło się Forum Samorządowo – Bankowe

Forum w tym roku odbyło się po nazwą "Instrumenty finansowe wspierające inwestycje i rozwój w MŚP". Celem tej dorocznej konferencji organizowanej przez wielkopolski Urząd Marszałkowski było  kompleksowe przedstawienie narzędzi finansowych oferowanych małym i średnim firmom, które poszukują dodatkowych środków na rozwój biznesu i wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa. Adresatami spotkania byli przedstawiciele samorządów lokalnych oraz szeroko pojętych instytucji otoczenia biznesu, tak więc podmiotów szczególnie zainteresowanych wspieraniem firm w Wielkopolsce.

W spotkaniu, w charakterze prelegenta, uczestniczył ekspert z ramienia Krajowego Punktu Kontaktowego Programu ramowego CIP dla polskiego rynku finansowego.  W czasie tej wypowiedzi zostało pokazane realne wsparcie polskich przedsiębiorców, jakie dostępne jest obecnie na krajowym rynku finansowym  w wyniku udziału w Programie CIP trzech znaczących instytucji finansowych z sektora bankowego i rynku leasingu. Instytucje te mają do zaoferowania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom produkty finansowania dłużnego na dogodnych warunkach, poręczane z budżetu unijnego przez Europejski Fundusz Inwestycyjny.