PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


W dniach 7-8 kwietnia 2011 r. w Chorzowie odbyło się III Forum Gospodarcze InvestExpo

W dniach 7-8 kwietnia 2011 r. w Chorzowie odbyło się III Forum Gospodarcze InvestExpo, organizowane przez Fundację Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych. Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP dla polskiego rynku finansowego był w tym wydarzeniu patronem merytorycznym.

III Forum Gospodarcze swoim zakresem tematycznym objęło następujące obszary:
• Aniołowie Biznesu,
• Obligacje,
• Nieruchomości,
• Innowacje,
• Rynek Finansowy,
• Kobiety w Biznesie.

Spotkanie, poświęcone po części, rynkowi kapitałowemu w Polsce, a w szczególności kwestii aktywności inwestycyjnej Aniołów Biznesu, było okazją do przedstawienia przez eksperta KPK CIP możliwości jakie daje funduszom vc/pe współpracującym z uznanymi sieciami Aniołów Biznesu udział w Programie i bliska współpraca z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, który pełniąc rolę europejskiego funduszu funduszy, pełni rolę instytucji wdrażającej instrumenty finansowe dla MŚP w Programie CIP.

Wśród prelegentów w bloku „Polska na szlaku Aniołów Biznes” znaleźli się m.in.  przedstawiciele funduszy podwyższonego ryzyka i grup kapitałowych działających głównie na obszarze Polski Południowej. Jest nadzieja, że osobisty kontakt eksperta KPK z przedstawicielami tych instytucji oraz promocja Programu CIP, z naciskiem na instrumenty wsparcia kapitałowego dla MŚP, zaowocuje udziałem polskiego podmiotu z grupy vc/pe w Programie CIP.