PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Prezentacja Programu IEE w Katowicach - 27 kwietnia 2011r.

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli w dniu 27 kwietnia 2011 r. w Katowicach organizuje seminarium przedstawiające źródła finansowania projektów w obszarze energetyki, ochrony środowiska i innowacji w ramach Programu IEE wraz z instrumentem ELENA, Programu LIFE + oraz tematu energia 7 Programu Ramowego.
Krajowy Punkt Kontaktowy Program IEE dodatkowo będzie również służył Państwu pomocą na stoisku informacyjnym Programu IEE.
Więcej informacji na temat seminarium, agendę oraz karty zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.silesia-europa.pl