PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Ruszyła implementacja nowej inicjatywy unijnej pn. Europejski instrument mikrofinansowy PROGRESS.

Ruszyła implementacja zapowiadanej 8 grudnia 2010, w czasie organizowanego przez KPK CIP dla polskiego sektora finansowego, II INFODAY "Instrumenty finansowe UE w Polsce", nowej inicjatywy unijnej pn. Europejski instrument mikrofinansowy PROGRESS.
 
Podobnie jak w przypadku Instrumentów finansowych dla MŚP dostępnych w ramach Programu CIP, Europejski Fundusz Inwestycyjny (Luksemburg) jest  instytucją wdrażającą instrumenty PROGRESS:
 
- kapitałowe (senior loans, subordinated loans, risk sharing loans) oraz
- gwarancyjne, tzn. gwarancje portfelowe mikrokredytów udzielanych przez instytucje finansowe (t.zw. Pośredników Finansowych) osobom fizycznym zakładającym działalność gospodarczą oraz mikroprzedsiębiorstwom.
 
Zakłada się, że Beneficjentami mikrokredytów będą osoby/ mikrofirmy zagrożone wykluczeniem społecznym i finansowym.
 
Opis całości inicjatywy mikrofinansowej PROGRESS zawiera załączona Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady, a dodatkowe, bardziej szczegółowe informacje dostępne są także na stronie www.eif.org
 
Zwracamy się zatem z pytaniem o  zainteresowanie Państwa Instytucji przedstawioną pokrótce nową inicjatywą unijną.
 
Jako ZBP udało nam się nawiązać bliższą współpracę z Zespołem ds. PROGRESS w EFI.
 
Prosimy o  przesyłanie do nas pytań ws. inicjatywy PROGRESS, na adres joanna.dabrowska@zbp.pl, które niezwłocznie przekażemy do EFI (Luksemburg).