PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Forum Bankowe ”Wyzwania na nową dekadę – służymy klientom i polskiej gospodarce” – 10 marca 2011 r.

W dniu 10 marca 2011 r. w hotelu Novotel w Warszawie odbyła się kolejna edycja Forum Bankowego pt. ”Wyzwania na nową dekadę – służymy klientom i polskiej gospodarce”

W tym roku Forum poświęcone było najważniejszym wyzwaniom, przed którymi stoi polski system bankowy. Są to m. in. wyzwania regulacyjne dla banków po kryzysie finansowym,  szukanie rozwiązań dla dalszego wzrostu sektora bankowego, czy priorytety polskiej prezydencji w UE.

W Forum udział wzieli m. in. Prof. Jacek Rostowski- Minister Finansów, Dariusz Daniluk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Dr Andrzej Stopczyński –Dyrektor w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, oraz Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich.

Forum Bankowe jest najważniejszym spotkaniem programowym polskiego środowiska bankowego.
Co roku ok. 200 przedstawicieli kierownictw banków komercyjnych i spółdzielczych wraz z przedstawicielami regulatorów podsumowuje miniony rok oraz debatuje nad kierunkami rozwoju w kolejnych latach. W tym roku istotnym tematem obrad były zmiany regulacyjne i instrumenty obniżające ryzyko banków w finansowaniu podmiotów gospodarki realnej, w tym mśp.
 
Uczestnikom Forum zostało udostępnione również stanowisko eksperckie Programu CIP – instrumenty finansowe  oraz materiały informacyjno-promocyjne.