PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Seminarium „W kierunku innowacyjnych przedsiębiorstw i konkurencyjnej gospodarki” – 01.02.2011 r.

W dniu 1 lutego 2011 r. w Warszawie, hotel Mercure Grand, odbyło się seminarium „W kierunku innowacyjnych przedsiębiorstw i konkurencyjnej gospodarki”. Organizatorem seminarium była Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Otwierając seminarium, Bożena Lublińska – Kasprzak, Prezes PARP, podkreśliła, że celem spotkania jest prezentacja raportu PARP „Innowacyjność 2010”. Ponadto seminarium było okazją do sformułowania odpowiedzi na pytanie: co administracja może jeszcze zrobić na rzecz rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości w Polsce.  Prof. Jan Kaźmierczak, Poseł na Sejm RP, analizował jakie są braki w Polsce w zakresie innowacyjności, co dzieje się aktualnie lub co trzeba jeszcze zrobić m.in. w zakresie legislacji czy edukacji.

Pierwsza część seminarium poświęcona była omówieniu poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw i prezentacji wyników raportu  „Innowacyjność 2010”.

W kolejnym bloku tematycznym zostały przeanalizowane czynniki rozwoju i bariery innowacyjności polskiej gospodarki, z uwzględnieniem podłoża społecznego. Edwin Bendyk, Collegium Civitas i Tygodnik POLITYKA, przekonywał, że „-najlepsze innowacje techniczne nie wejdą do praktyki bez innowacji społecznych.”.

Ważnym elementem seminarium był prowadzony przez Anetę Wilmańską, Wiceprezes PARP,  panel dyskusyjny na temat kierunków rozwoju systemu wsparcia innowacyjności polskiej gospodarki. Hasłem wywoławczym był dokument „Europa 2020” i rozważania, czy jest on nam potrzebny, czy pokazuje strategię rozwoju Polski w przyszłości. Bez wątpienia wyzwaniem dla Polski jest edukacja przez całe życie, podobnie jak rola edukacji w nauce innowacyjności i kreatywności.

W dyskusji udział wzięli zarówno przedstawiciele administracji publicznej jak i szerokiej gamy organizacji zajmujących się innowacyjnością.

Osobom zainteresowanym udostępniono podczas Seminarium stoisko KPK CIP przy ZBP, gdzie mogły zapoznać się z materiałami informacyjnymi dot. Programu CIP.