PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Wsparcie dla funduszy poręczeniowych w Polsce Wschodniej

Wsparcie dla funduszy poręczeniowych w Polsce Wschodniej.

Rozstrzygnięto konkurs na wsparcie funduszy poręczeniowych w Polsce Wschodniej. Ok. 30 mln złotych otrzymają do dyspozycji wybrani w konkursie pośrednicy finansowi, tj. Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Rzeszowie (14,94 mln zł.) oraz Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie (15 mln zł.). Konkurs przeprowadził Bank Gospodarstwa Krajowego i to on podpisze z ww. funduszami umowy re-poręczenia.


Budżet całego projektu Reporęczenia szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrument wsparcia funduszy poręczeniowych w Polsce Wschodniej wynosi 98,3 mln złotych. Przygotowywana  jest kolejna edycja konkursu, w wyniku której planuje się  również rozszerzenie grona pośredników finansowych oferujących wsparcie mikro, małym i średnim przedsiębiorcom,  o fundusze pożyczkowe. 


Projekt  skierowany jest do funduszy prowadzących działalność poręczeniową na obszarze na obszarze 5 województw (lubelskie, podkarpackie, podlaskie świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie) objętych Programem Rozwój Polski Wschodniej.