PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


9 lutego 2011 r. - 'Systemy gwarancyjne w krajach UE - poszukiwanie optymalnego rozwiązania'

Dania 09 lutego 2011r. w hotelu Westin na Al. Jana Pawła II 21 w Warszawie odbyło się spotkanie pod hasłem „Systemy gwarancyjne w krajach UE - poszukiwanie optymalnego rozwiązania”. Zorganizowane zostało przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Spotkanie poświęcone zostało europejskim doświadczeniom w zakresie budowy i rozwoju systemu poręczeń kredytowych, a także rozwojowi funduszy poręczeniowych w Polsce.


Ze strony organizatorów obecna była Pani Bożena Lubińska – Kasprzak (prezes PARP) i Pan Tomasz Mironczuk (prezes Zarządu BGK). Rząd reprezentował Pan Jacek Dominik z Ministerstwa Finansów oraz Pan Rafał Baniak z Ministerstwa Gospodarki.


Pośród zaproszonych gości w seminarium udział wzięli m.in. Krzysztof Pietraszkiewicz (prezes Związku Banków Polskich, Jose Fernando Figueiredo (prezes AECM), Christina Windisch (przedstawiciel AWS), Massimo Ceretto (przedstawiciel Eurofidi), Olaf Achtelik (przedstawiciel Verband Deutscher Burgschaftsbanken).


Podczas tego spotkania beneficjentom udostępniono stanowisko programu CIP.