PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Komunikat: Zaproszenie do konsultacji ws. Programu na rzecz konkurencji i innowacji na lata 2014-2020 (tzw. CIP II)

Komunikat KPK

Przypominamy, trwają konsultacje podstaw kolejnego Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (tzw.CIP II). Zapraszamy wszystkich do obejrzenia transmisji konferencji konsultacyjnej odbywającej się w Brukseli 25 stycznia br. w godz. 9.00-13.00.

Na podstawie ogłoszenia Komisji Europejskiej - Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu informujemy, że rozpoczęto konsultacje podstaw kolejnego Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (tzw.CIP II). Konsultacje unijne tego etapu potrwają do 4 lutego 2011 r.   Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przesyłania KPK CIP uwag i propozycji dotyczących instrumentów finansowych w ramach nowego programu.
Konsultacje skierowane są do instytucji finansowych- szczególnie uczestniczących w MAP, CIP 2007-2013 oraz innych instrumentach inżynierii finansowej UE. Ale cenne będą także uwagi innych uczestników rynku, szczególnie te, wskazujące na bariery, uniemożliwiające skorzystanie z CIP w obecnej perspektywie. Celem konsultacji jest przede wszystkim zebranie opinii na temat obszarów priorytetowych dla interwencji Unii Europejskiej w przyszłości oraz wykorzystywanych instrumentów. 

Adres transmisji: http://scic.ec.europa.eu/str/index.php?sessionno=3937230de3c8041e4da6ac3246a888e8

Przydatne dokumenty i informacje mogą Państwo uzyskać także pod adresem: http://www.cip.gov.pl/index.php?p=m&idg=eipfin,18. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań - prosimy o kontakt z nami pod adresem: joanna.dabrowska@zbp.pl

Kontakt:
Uwagi i propozycje dotyczące instrumentów finansowych w następcy programowym CIP - prosimy przesyłać do 2 lutego br. na adres: joanna.dabrowska@zbp.pl