PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


16 grudnia 2010r. Konferencja ‘Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego przedsiębiorstw’

16 grudnia 2010r. Konferencja ‘Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego przedsiębiorstw’

16 grudnia 2010r. w Hotelu MDM w Warszawie odbyła się konferencja „Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego przedsiębiorstw”, zorganizowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Konferencja była podsumowaniem projektu badawczego realizowanego przez Instytut Badań i Analiz GRUPA OSB na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem konferencji było przeprowadzenie konsultacji z przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu oraz przedstawicielami środowisk naukowych na temat prowadzenia działalności gospodarczej przy wykorzystaniu strategii opartych na niszy rynkowej, możliwości rozwoju w niszy oraz  uzyskiwania przewagi konkurencyjnej.

Podczas konferencji można było dowiedzieć się m.in:
- jaki odsetek mikroprzedsiębiorców w Polsce prowadzi działalność w niszy rynkowej, rozumianej jako strategia różnicowania produktów,
- jakie są możliwości rozwoju przedsiębiorstw przy wykorzystaniu strategii opartych na niszy rynkowej,
- jakie czynniki decydują o wyborze strategii rynkowej przez przedsiębiorstwa,
- jakie są potrzeby mikroprzedsiębiorców w zakresie tworzenia i realizowania strategii,
- jakie są kluczowe kompetencje i umiejętności pracowników z punktu widzenia pracodawcy, właściciela mikroprzedsiębiorstw.

Podczas konferencji osobom zainteresowanym udostępniono materiały informacyjne na stoisku promocyjnym Programu CIP.