PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Konsultacje dotyczace CIP II

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach Komisji Europejskiej dotyczących priorytetów dla przyszłego unijnego finansowania konkurencyjności i innowacji.

Konsultacje trwają od 8 listopada 2010 r. do 4 lutego 2011 r.  

Konsultacje skierowane są do przedsiębiorców, którzy są beneficjentami Programu CIP, instytucji wspierających przedsiębiorców i innowacyjność, krajowej, regionalnej i lokalnej administracji publicznej, instytucji finansowych.

Celem konsultacji jest zebranie opinii na temat obszarów priorytetowych dla interwencji Unii Europejskiej w przyszłości oraz wykorzystywanych instrumentów. 

Przedstawienie opinii odbywa się poprzez wypełnienie formularza on-line, dostępnego na stronie Komisji Europejskiej:
http://ec.europa.eu/cip/public_consultation/index_en.htm

Na tej stronie znajdują się również szczegółowe informacje na temat konsultacji oraz powiązane dokumenty.