PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


4 listopada 2010 XVI Forum Gospodarcze MŚP

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw zorganizowała 4 listopada 2010 r. w Warszawie XVI Forum Gospodarcze ,,Bariery konkurencyjności MSP - działania na rzecz ograniczania zagrożeń i wsparcia przedsiębiorczości''.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Pan Waldemar Pawlak Wicepremier Minister Gospodarki oraz Pani prof. dr hab. Danuta Huebner, Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim.

 

Tegoroczne Forum poświęcone było omówieniu działań, jakie należy podjąć dla rozwoju polskich MŚP, jakie są szanse i zagrożenia dla ich dalszego funkcjonowania wynikające ze skutków kryzysu oraz jakie dalsze działania zamierza podjąć Rząd dla rozwoju tego sektora gospodarki.

 

Jednym z programów promowanych podczas Forum był Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji  w zakresie Instrumentów Pozafinansowych: CIP EIP oraz CIP ICT-PSP.

 

Program wydarzenia oraz formularz rejestracyjny dostępne na stronie:

http://www.fund.org.pl/index.php?strona=557