PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Miliard złotych dla firm na inwestycje, 200 mln zł na finansowanie przedsiębiorców rozpoczynających działalność

Bank Pekao jest pierwszą polską instytucją finansową, która otrzymała poręczenie Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) w ramach „Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP)” dla linii kredytowych dedykowanych tzw. start-up’om, czyli firmom dopiero wchodzącym na rynek.

W 28 października br. zostały podpisane dwie umowy między Bankiem Pekao i Europejskim Funduszem Inwestycyjnym. Pierwsza z nich dotyczy poręczeń kredytów inwestycyjnych dla firm o rocznych przychodach do 10 mln zł (o wartości 1 mld 33 mln zł), druga poręczeń kredytów obrotowych dla firm rozpoczynających działalność gospodarczą (200 mln zł). Dzięki poręczeniu EFI, obejmującym kapitał i odsetki kredytów, przedsiębiorcy będą mieli ułatwiony dostęp do środków finansowych na rozpoczynanie lub rozwijanie działalności.

- Dzięki tej umowie Bank Pekao będzie mógł udzielić kredytów o wartości 1,2 mld zł dla małych i mikrofirm. Od klienta będziemy wymagać jedynie podpisania umowy, bez dodatkowych obciążeń związanych ze wsparciem publicznym. Dodatkowo, dzięki unijnej gwarancji złagodzone zostaną wymagania dotyczące wkładu własnego, maksymalnej kwoty kredytu, okresu kredytowania i wymaganych zabezpieczeń. Liczymy, że z tych udogodnień może skorzystać nawet 25 tys. podmiotów gospodarczych - mówi Alicja Kornasiewicz, Prezes Banku Pekao SA.

Z ramienia EFI umowę podpisał Richard Pelly, prezes Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego.
- Cieszymy się bardzo na współpracę z Bankiem Pekao, której owocem będzie ułatwienie dostępu do finansowania dla małych firm na szczególnie korzystnych warunkach. Innowacyjne podejście Pekao do kwestii finansowania sektora małych i średnich firm i zapewnienie środków dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność przyczyni się do jeszcze lepszego wsparcia dla sektora przedsiębiorstw i w efekcie do przyspieszenia wzrostu gospodarczego – podkreślił prezes EFI.

Szczególnie ważna z punktu widzenia firm rozpoczynających działalność jest umowa dotycząca kredytów obrotowych dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność.

- Firmy rozpoczynające działalność są traktowane przez banki z dużą ostrożnością. Wspólnie z EFI chcemy ułatwić takim firmom dostęp do kapitału. Przedsiębiorstwom działającym na rynku nie dłużej niż 2 lata, które wystawiły co najmniej 1 fakturę opłaconą przez swego klienta, będziemy mogli zaproponować kredyt obrotowy o wartości do 20 tys. złotych z bezpłatnym poręczeniem EFI. Dzięki tym środkom młode firmy nie tylko uzyskają możliwość szybszego rozwoju, ale także już na wczesnym etapie rozpoczną budowę swojej historii kredytowej, co z punktu widzenia banku jest kluczowe przy ubieganiu się o większe kredyty– mówi Grzegorz Piwowar, wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA odpowiedzialny za bankowość detaliczną.

Poręczenia oferowane przez EFI nie wymagają od firm wypełniania dodatkowych wniosków, ani przygotowywania żadnych sprawozdań. Razem z poręczeniem z EFI klienci będą mogli korzystać z tańszych kredytów udzielanych przez Bank Pekao dzięki umowie o wartości 50 mln euro z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, podpisanej kilkanaście dni temu.

Zadaniem Programu CIP, realizowanego w Polsce, także przy wsparciu Krajowego Punktu Kontaktowego przy Związku Banków Polskich, jest zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich firm, promowanie wszelkich form innowacji, przyspieszenie tworzenia społeczeństwa informacyjnego, oraz promowanie rozwoju efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Budżet programu to ponad 3,6 mld euro.
 
Tekst informacji prasowej, 2 załączniki do informacji prasowej oraz materiał informacyjny o Programie CIP i polskich Pośrednikach Finansowych, znajduje się w zakładce "Baza dokumentów dotyczących CIP
 
Więcej informacji o programie CIP:
Joanna Dąbrowska: joanna.dabrowska@zbp.pl , tel: 22 696 64 95