PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Prezes Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w Polsce

W dniach 27-28 października br. przebywał w Polsce, na zaproszenie Związku Banków Polskich, ze swoją pierwszą roboczą wizytą prezes Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, p. Richard Pelly. Związek Banków Polskich współpracuje od wielu lat z EFI, m.in. jest zaangażowany (poprzez funkcjonujący przy izbie Krajowy Punkt Kontaktowy CIP dla polskiego rynku finansowego) w system wsparcia inżynierii finansowej dla mśp dystrybuowany przez EFI w ramach Programu na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP).

Prezes Pelly wziął udział w m.in. w zorganizowanym przez ZBP specjalnym spotkaniu instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie i promocję programu CIP w Polsce. Spotkał się w tej sprawie z wiceministrem Gospodarki, p. Dariuszem Bogdanem, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, p. Bożeną Lublińską- Kasprzak, prezesem Związku Banków Polskich, p. Krzysztofem Pietraszkiewiczem oraz dyrektorem Krajowego Punktu Kontaktowego CIP dla polskiego rynku finansowego, p. Arkadiuszem Lewickim.

- Obserwujemy i analizujemy rozwój Waszego rynku- tak sektora MŚP jak i finansowego. I jesteśmy pod wrażeniem tego rozwoju. Polska jest bardzo obiecującym rynkiem. Nadal jednak potrzebne są stymulatory i mechanizmy wspierające. EFI oferuje zarówno wsparcie kapitałowe jak i poręczeniowe. Instrumenty sprawdzone niemalże w całej Europie. Doceniamy też wkład w rozwój polskiej oferty finansowej takich instytucji jak BGK, z którymi jesteśmy zawsze gotowi do wymiany doświadczeń i współpracy. Na szacunek zasługują też energia i skuteczność
z jaką działa polski Krajowy Punkt Kontaktowy CIP przy ZBP- powiedział p. Richard Pelly. 
 
Przedmiotem rozmów było podsumowanie dotychczasowej współpracy polskich instytucji z EFI, omówienie perspektyw zwiększenia zaangażowania polskich pośredników finansowych w finansowanie mśp w ramach CIP, mapa i współpraca z innymi dystrybutorami instrumentów inżynierii finansowej dla przedsiębiorców w Polsce oraz plany zmian w instrumentarium wsparcia po 2014r.

- Potrzebujemy takich instytucji jak EFI, potrzebujemy też więcej takich instrumentów. Polski rząd stara się uruchamiać wszelkie możliwe, tak krajowe jak i zagraniczne, wsparcie dla naszych przedsiębiorców. Kryzys finansowy spowolnił rozwój na całym świecie, a jego skutki odczuwamy niestety do dzisiaj. Tym bardziej synergia w działaniu różnych instytucji otoczenia biznesu sprzyja szybszemu ożywieniu gospodarzeniu – powiedział p. Dariusz Bogdan, wiceminister gospodarki.

Na koniec spotkania p. prezes Pelly przyjął zaproszenie na organizowane z inicjatywy KPK CIP grudniowe seminarium nt. instrumentów inżynierii finansowej wspieranej z UE pn. „InfoDay: II Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej UE w Polsce” (szczegóły na: www.cip.gov.pl/kpkcip ).

Prezes EFI spotkał się także z p. Richardem Gaskinem, prezesem Banku BPH SA (pierwszego polskiego pośrednika finansowego w ramach CIP), prezesem Krajowego Funduszu Kapitałowego p. Piotrem Gębalą oraz z odpowiedzialnym za system poręczeń kredytowych wiceprezesem Banku Gospodarstwa Krajowego p. Marcinem Murawskim. KPK CIP zorganizował także spotkanie gościa z prezesami funduszy poręczeń kredytowych, zainteresowanych reporęczeniami CIP.
  
Podczas wizyty w Polsce p. Prezes Pelly wziął także udział w panelu dyskusyjnym nt. perspektyw rozwoju bankowości dla przedsiębiorców odbywającym się podczas X Forum Korporacyjnego w Polsce. W Forum wzięło udział ok. 250 finansistów, przedsiębiorców, dziennikarzy i przedstawicieli administracji. Wśród panelistów znaleźli się także wiceminister gospodarki, finansów, wiceprezes banku centralnego oraz prezesi organizacji przedsiębiorców.

Szczególnym wydarzeniem towarzyszącym wizycie prezesa EFI w Polsce było podpisanie umowy z Bankiem Pekao SA ws. poręczeń CIP udzielanych przez EFI liniom kredytowym tego banku dedykowanym mikro i małym przedsiębiorcom. Zainteresowanie mediów wzbudził fakt planowanego uruchomienia w wyniku umowy specjalnej linii kredytowej dla start up- ów (szczegóły na: www.cip.gov.pl/kpkcip ). Po spotkaniu odbyła się zorganizowana przez KPK CIP konferencja prasowa z udziałem prezesa EFI, prezes Pekao SA, p. Alicją Kornasiewicz, p. Agnieszką Buła-Kopańską, dyrektorem departamentu instrumentów wsparcia, Ministerstwo Gospodarki,  oraz ekspertami Pekao SA i KPK CIP.