PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

20  października 2010 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zorganizowała w Warszawie w hotelu Sheraton Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw pod hasłem "Narzędzia ekspansji międzynarodowej w XXI wieku", którego celem było umożliwienie bezpośredniego kontaktu reprezentantom podmiotów gospodarczych z instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie  programów unijnych.

Sesję plenarną otworzyło wystąpienie Pana Rafała Baniaka, Wiceministra Gospodarki. W sesji otwierającej wystąpiły również Bożena Lublińska – Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Pani Aneta Wilmańska, Zastępca Prezesa PARP.

W pozostałych sesjach tematycznych uczestniczyli przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, beneficjenci i przedstawicie organizacji biznesowych zaangażowani w realizacje polityki rozwoju polskiej gospodarki na lata 2007-2013.

Tematyką sesji były:
•    Dostępne instrumenty wsparcia eksportu
•    Internacjonalizacja instytucji otoczenia biznesu
•    Wspieranie międzynarodowego transferu technologii

Forum towarzyszyły liczne stoiska informacyjne instytucji i organizacji publicznych działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, wśród których było również stoisko KPK CIP przy ZBP gdzie zainteresowani mogli zapoznać się z materiałami informacyjnymi Programu CIP.