PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Zaproszenie na X Forum Korporacyjne 'Perspektywy zmian w finansowaniu przedsiębiorców w Polsce na tle zmian w Europie'.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP 2007-2013, jako oficjalny Partner zaprasza przedsiębiorców i instytucje finansowe na X Forum Korporacyjne 'Perspektywy zmian w finansowaniu przedsiębiorców w Polsce na tle zmian w Europie' oraz stanowiska eksperckie i warsztaty.

Forum odbędzie się 28 października 2010r., w Hotelu InterContinental w Warszawie od godziny 10.00.

Podczas Forum omówione zostaną m.in. tematy:
•    Stan i perspektywy polskiej gospodarki. Stagnacja czy rozwój?
•    Ocena dostępu do finansowania zewnętrznego
•    Zmiany uwarunkowań rynku finansowego w Europie
•    Przyszłość kredytu korporacyjnego
•    Rozwój instrumentów inżynierii finansowej Unii Europejskiej w Polsce
•    Źródła i jakość informacji i komunikacji w procesie finansowania
•    Rynek kapitałowy – szanse i wyzwania

Forum organizowane jest przez Związek Banków Polskich i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Forum Korporacyjne, organizowane przez Związek Banków Polskich od 2004r., jest odpowiedzią na sygnały i propozycje w zakresie potrzeby powołania stałej formuły dialogu środowisk a finansowego ze strategicznymi środowiskami gospodarczymi. Obrady Forum tworzą platformę wymiany poglądów między reprezentantami przedsiębiorców a przedstawicielami świata finansów na temat wzajemnych relacji- w tym identyfikacji barier i podejmowania wspólnych inicjatyw w celu ich usuwania. Jak pokazują dotychczasowe doświadczenia wspólna dyskusja okazuje się pomocna zarówno dla dostosowania oferty instytucji finansowych do potrzeb przedsiębiorców, jak i zrozumienia przez tych ostatnich specyficznych uwarunkowań funkcjonowania banków i innych instytucji oraz wspólnych propozycji działań wobec legislatorów. Fora Korporacyjne ZBP cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno środowisk gospodarczych, jak i mass mediów.

Temat październikowego forum został wywołany trwającą dyskusją na temat oceny wpływu kryzysu na rynkach finansowych, rozmiarów kryzysu i spowolnienia gospodarczego w Unii Europejskiej oraz dostępności środków na prowadzenie i finansowanie działalności gospodarczej w Polsce. Impreza ma charakter niekomercyjny i programowy. W ramach zaproponowanych paneli, oprócz instytucji publicznych, wystąpią przedstawiciele środowisk przedsiębiorców oraz sektora finansowego, którzy podzielą się ocenami i propozycjami swoich środowisk oraz podejmą próbę sformułowania wniosków dla rozwoju współpracy. Na spotkanie zapraszamy ponad 300 przedstawicieli tych środowisk z kraju i zagranicy. W ubiegłym roku gośćmi specjalnymi Forum byli m.in. Wiceprezes Banku Światowego p. Philippe Le Houerou oraz Prezydent Europejskiej Unii Gwarancji Wzajemnych p. Figueiredo Jose Fernando.
 
Forum będzie także okazją dla zaproszonej licznie prasy do uzyskania informacji i opinii zaproszonych instytucji i środowisk.

Więcej na: www.forumkorporacyjne.pl