PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


30.09.2010 r. - konferencja „Ponadregionalna Sieć Aniołów Biznesu – Innowacja”

Dnia 30 września 2010 roku w Klubie Bankowca w Warszawie odbyła się pierwsza, inauguracyjna Konferencja w ramach autorskiego Projektu „Ponadregionalna Sieć Aniołów Biznesu – Innowacja” zorganizowana przez Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych (INES)

 

Celem spotkania było przybliżenie jej uczestnikom możliwości pozyskania kapitału zewnętrznego na realizację inwestycji, jak również wskazania ścieżki rozwoju innowacyjnych pomysłów na biznes. onferencja składała się z dwóch części - pierwszej naukowo – informacyjnej, drugiej dotyczącej finansowania zewnętrznego o charakterze udziałowym.

 

Jednym z zaproszonych gości była ekspert KPK CIP, Pani Joanna Dąbrowska, która wygłosiła prezentację nt. „Program ramowy na rzecz konkurencji i innowacji 2007-2013 (CIP) - Instrumenty finansowe dla MŚP, z uwzględnieniem możliwości wsparcia funduszy kapitałowych.