PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Zgłoś swój udział w konkursie „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju – 2010”

III edycja konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”, której organizatorem jest Fundacja Innowacji i Rozwoju, ma na celu promowanie firm, które przeprowadzają przedsięwzięcia i inicjatywy o charakterze rozwojowym i innowacyjnym.

Informujemy, że z powodu dużego zainteresowania tegoroczną edycją konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju – 2010” oraz wniosków otrzymanych od potencjalnych uczestników i Partnerów konkursu, termin nadsyłania ankiet został ustalony na dzień 08.10.2010r.

Punktem oceny charakteru rozwojowego i innowacyjnego w ramach konkursu jest wprowadzenie nowego rozwiązania/projektu w ocenianym podmiocie – oznacza to, że firmy prowadzące politykę rozwojową we własnej organizacji mogą liczyć na wyróżnienie w ramach konkursu.

Swoje zgłoszenia mogą nadsyłać  przedsiębiorstwa (w tym firmy mikro, małe, średnie oraz duże) jak również gminy i organizacje. Ocena podjętych działań dokonywana jest pomiędzy podmiotami o podobnych możliwościach (np. firma mała z małą, a średnia z średnią itd.) dzięki czemu można liczyć na obiektywną ocenę podmiotów o podobnych możliwościach finansowych i organizacyjnych.

Warto podkreślić, że udział w konkursie dla firm mikro, MŚP, gmin oraz organizacji pozarządowych i innych podmiotów jest bezpłatny na wszystkich etapach.

W konkursie tytuły zostaną przyznane w następujących kategoriach: Innowacyjna firma, Innowacyjny produkt, Innowacyjna usługa, Innowacyjna gmina, Innowacyjna organizacja, Innowacyjny projekt unijny, Dynamicznie rozwijająca się firma.
Dla zwycięzców konkursu oprócz tytułów przewidziane są nagrody m.in. w postaci oprogramowania oraz pakietów promocyjnych.

Konkurs „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju - 2010” został objęty Patronatem m.in. przez:
Giełdę Papierów Wartościowych  w Warszawie, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, PARP, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Banków Polskich, Instytut Paliw i Energii Odnawialnej, Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur oraz Marszałków wszystkich województw.
Pełna lista Patronatów, regulamin konkursu oraz ankiety dla uczestników dostępne są na stronie konkursu www.liderzyinnowacji.pl.

Wypełnione ankiety należy wysłać na adres Biura Konkursu listem poleconym lub przesyłką kurierską do dnia 08.10.2010r.
Wszelkie informacje na temat konkursu są dostępne na stronie konkursu www.liderzyinnowacji.pl oraz w  Biurze Konkursu pod adresem:
Fundacja Innowacji i Rozwoju, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa,
tel. (022) 621 30 00, e-mail: konkurs@fiir.org.pl.