PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


O CIP NA ZJEŹDZIE FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH W WARSZAWIE

W dniu 21 września br. w Warszawie fundusze pożyczkowe z całej Polski spotkały się na zjeździe inauguracyjnym Związku Polskich Funduszy Pożyczkowych. Było to także doroczne spotkanie dotychczasowego Polskiego Stowarzyszenia Funduszy Pożyczkowych (PSFP), będące okazją do podsumowania działalności funduszy w minionym 2009 r. i I półroczu roku bieżącego.
Podczas spotkania  p. Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP 2007-2013, przedstawił aktualny stan wdrażania programu CIP w zakresie instrumentów finansowych oraz omówiono przykłady instrumentów polskich i zagranicznych instytucji finansowych z wykorzystaniem gwarancji UE w finansowaniu przedsiębiorców. 
Przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego zaprezentował także aktualny stan wdrażania inicjatywy JEREMIE.  Fundusze pożyczkowe wybrane w konkursach ogłoszonych przez BGK na początku roku, przystąpiły do zawierania umów z menedżerem oraz  uruchamiania akcji pożyczkowej.
W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, którzy omawiali zagadnienia związane z pożyczkami dla mśp-powodzian oraz zasady zamykania programu wsparcia dla funduszy w ramach SPO WKP 2004-2006.