PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


III Form Liderów Banków Spółdzielczych – 13-14 września 2010 r.

W dniach 13-14.09.2010r. w hotelu Gromada w Warszawie  odbyło się doroczne Forum Liderów Banków Spółdzielczych organizowane przez Związek Banków Polskich we współpracy z bankami zrzeszającymi: Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA, Gospodarczym Bankiem Wielkopolski SA oraz Mazowieckim Bankiem Regionalnym SA.

 

Tegoroczne forum upłynęło po hasłem: "Wyzwania stojące przed bankami spółdzielczymi i możliwości ich sprostania w celu przezwyciężenia „niemocy” sektora banków spółdzielczych w przyspieszeniu tempa wzrostu rozwoju". Forum Liderów Banków Spółdzielczych to największe doroczne spotkanie decydentów banków spółdzielczych w naszym kraju.

 

W konferencji wzięli udział Prezesi banków zrzeszających, Prezes ZBP, Dyrektor w ZBP, przedstawiciele KNF, politycy, przedstawiciele rządu oraz wiele innych prelegentów. Gościem drugiego dnia konferencji był Prezes Narodowego Banku Polskiego p. Marek Belka.

 

Najważniejszymi zagadnieniami poruszanymi na forum była: ocena aktualnej sytuacji ekonomicznej banków spółdzielczych i ich pozycji konkurencyjnej, ekonomiczna kondycja sektora bankowości spółdzielczej, perspektywy rozwoju, a także propozycje działań i regulacji służących wzrostowi efektywności sektora na coraz bardziej wymagającym rynku.

 

Podczas Forum swoje wystąpienie miał również dyrektor KPK CIP, Arkadiusz Lewicki, króry zapoznał uczestników z załozeniami Programu i jego korzyściami dla beneficjentów.