PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


U4energy - Europejski konkurs dla szkół

W dniu 16 września 2010 r. w Brukseli Komisja Europejska oficjalnie zainauguruje nowy program U4energy finansowany w ramach programu IEE.

 

Konkurs dla szkół U4energy ma na celu wzrost świadomości w zakresie efektywnego wykorzystania energii wśród młodego pokolenia w Europie, poprzez bardzo widoczne inicjatywy z udziałem kilku tysięcy szkół podstawowych i średnich ze wszystkich państw członkowskich UE-27, Norwegii i Chorwacji, Islandii i Liechtensteinu. Szkoły zostaną zaproszone do konkursu w 3 kategoriach: najlepsze działania na rzecz efektywności energetycznej, najlepsze działania pedagogiczne mające na celu podniesienie świadomości uczniów w zakresie efektywnego wykorzystania energii oraz najlepsze kampanie szkół w zakresie oszczędzania energii.

 

Więcej informacji:  www.u4energy.eu