PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


4 i 5 czerwca w warszawskim hotelu Gromada odbyło się I Forum Technologii Banków Spółdzielczych.

Podczas trwania dwudniowego Forum, zorganizowanego przez Związek Banków Polskich odbyło się aż 7 paneli dyskusyjnych, spotkań z przedstawicielami instytucji i organizacji infrastrukturalnych oraz firm usługowych działających dla sektora bankowości spółdzielczej. Prezentowane były eksperckie rozwiązania z zakresu obrotu bezgotówkowego, urządzeń samoobsługowych, instrumentów płatniczych i e-outsourcingu, dostępu i wymiany informacji w sektorze bankowym i poza nim, jak również efektywnej dystrybucji produktów finansowych.
 
W spotkaniach uczestniczyło ponad 250 osób z blisko 170 Banków Spółdzielczych oraz kilkudziesięciu ekspertów. Podczas uroczystej gali wręczone zostały również nagrody Krajowego Rankingu "Wyróżniające się Banki Spółdzielcze", prowadzonego przez Miesięcznik Nowoczesny Bank Spółdzielczy.

Podczas imprezy zainteresowani mieli możliwość bliższego zapoznania się z Programem Ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013. Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP – Instrumenty Finansowe dla MŚP udostępnił na niej stoisko z materiałami informacyjnymi. Obecny na Forum Dyrektor KPK CIP – Pan Arkadiusz Lewicki, podczas swojego wystąpienia zaprezentował uczestnikom Program CIP, a także odpowiadał na pytania zainteresowanych.