PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


23-24 marca 2010 - Ogólnopolska Konferencja Funduszy Poręczeniowych.

W dniach 23-24 marca 2010 r., w podwarszawskim Zegrzu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Funduszy Poręczeniowych, połączona ze zjazdem KSFP.

Na konferencji poruszone zostały najistotniejsze tematy dotyczące obecnej sytuacji i przyszłości rynku poręczeń kredytowych w Polsce, w tym między innymi kwestie związane z zasadami udzielania poręczeń w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz zasady współpracy z bankami w związku z rekomendacją Związku Banków Polskich.

W przedsięwzięciu wziął udział dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego CIP, a także udostępniono zainteresowanym materiały KPK.