PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


III Forum Zarządzania Własnością Intelektualną – 10-12 marca 2010 r.

10-12 w Warszawie odbyło się Forum "IP Management - The Key to the Successful Economy". Była to już trzecia międzynarodowa konferencja poświęcona własności intelektualnej, organizowana przez  konsorcjum sześciu największych uczelni polskich: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Szkołę Główną Handlową, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego i Politechnikę Warszawską, która jest liderem naukowym i  gospodarzem tego przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie wspierali również Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Związek Banków Polskich, Naczelna Organizacja Technicznej i US-Polish Trade Center.

Forum było poświęcone zarządzaniu własnością intelektualną i jej przełożeniem na kapitał intelektualny przedsiębiorstwa.

W przedsięwzięciu wziął udział dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego CIP, a także udostępniono zainteresowanym materiały na stoisku promocyjno-reklamowym KPK.