PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Konferencja “European Research Infrastructures for Innovation and Development”

W dniach 16 -17 czerwca 2010 r. we Wrocławiu odbyła się, druga już z kolei, międzynarodowa konferencja “European Research Infrastructures for Innovation and Development” (ERIFID). Organizatorem konferencji było Wrocławskie Centrum Badań EIT+.
Pierwszy dzień konferencji był okazją do zaprezentowania uczestnikom Kampusu Pracze w pobliżu Wrocławia, gdzie tworzony jest park naukowo-badawczy EIT+, służący w przyszłości organizacji interdyscyplinarnych prac badawczych w zakresie teleinformatyki, biomedycyny, nanotechnologii oraz klimatu i jego zmian.
Konferencję otworzył Wiceprezydent Wrocławia p. Adam Grehl oraz Prezes Zarządu EIT+ prof. Mirosław Miller. Przedstawiciele DG Regio EC pp. Pascal Boijmans oraz Pierre Godin przedstawili strategię finansowania badań i rozwoju oraz współpracy nauki z przedsiębiorcami jak też unijne źródła finansowe dostępne na ten cel. Wsparcie transferu technologii środkami Europejskiego Banku Inwestycyjnego przedstawił p. Mark Mawhinney.
W sesji poświęconej finansowaniu badań i rozwoju znalazło się miejsce na promocję Programu ramowego CIP. Reprezentant Krajowego Punktu Kontaktowego CIP/EIP Instrumenty Finansowe dla MŚP szczególną uwagę zwrócił na możliwość wsparcia kapitałowego ze środków UE dla funduszy podwyższonego ryzyka, działających na rzecz konkretnych technologii lub transferu technologii.
Niezwykle ciekawa była część konferencji poświęcona prezentacji różnych europejskich parków naukowych (Barcelona, OTANIEMI – Finlandia, Poczdam, Brno). Zaprezentowane zostały także krajowe instytucje działające w obszarze zaawansowanych technologii (Centrum Zaawansowanych Technologii UAM Poznań, Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii, Klaster Life Science Kraków, Centrum Technologii Czystego Węgla – Główny Instytut Górnictwa Katowice, EIT+).
Drugi dzień konferencji rozpoczął reprezentujący Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego p. Leszek Grabarczyk i przedstawił polską politykę finansowania badań i rozwoju. Po części plenarnej, spotkania odbywały się w trzech sesjach równoległych: transfer technologii, polityka partnerstwa (nauka – władze samorządowe) oraz więcej od nauki dla biznesu.