PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Drugi dzień Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach - 1 czerwca 2010 r.

1 czerwca 2010 odbył się drugi dzień EKG w Katowicach w ramach którego KPK CIP -Instrumenty Finansowe dla MŚP występował w charakterze Partnera Instytucjonalnego.
Kluczowym blokiem poświęconym finansowaniu MŚP były sesje pod wspólnym tytułem "Kapitał dla małych i średnich przedsiębiorstw. Inwestycje w MŚP. Dynamiczny rozwój. Ponadprzeciętne zyski", w ramach których przedsiębiorcy mogli otrzymać informacje o źródłach finansowania rozwoju, w tym w najtrudniejszych - nascituralnych fazach oraz o systemie instytucji wsparcia, otoczenia biznesu. Przedsiębiorcy mogli także zgłosić się do uczestniczących w bloku instytucji i uzyskać odpowiedzi na pytania. Pośród prelegentów wystąpili m.in. prezes PARP- p. Bożena Lublińską-Kasprzak, rektor Akademii Ekonomicznej w Katowicach, prof. Jan  Pykę, prezesi regionalnych agencji  rozwoju, funduszy inwestycyjnych i poręczeniowych, a także dyrektor KPK CIP- Instrumenty Finansowe dla MŚP. Sesje prowadził p. red. Krzysztof Bień, za-ca redaktora naczelnego Dziennika.Gazety Prawnej. Spotkaniu towarzyszyły stanowiska informacyjne, w ramach których udostępniono także materiały dotyczące instrumentów finansowych CIP. 

II Europejski Kongres Gospodarczy odbył się pod patronatem José Manuela Barroso - Przewodniczącego Komisji Europejskiej. Nad merytorycznym i organizacyjnym kształtem Kongresu czuwał Komitet Organizacyjny – Rada Patronacka pod honorowym przewodnictwem Jerzego Buzka - Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.  KPK CIP- Instrumenty Finansowe dla MŚP uczestniczył w EKG w charakterze Partnera Instytucjonalnego po raz drugi.