PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Konferencja "Od Pomysłu do Biznesu" - 28 maja 2010 r.

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. zorganizowała w dniu 28 maja 2010 r. w Warszawie konferencję  "Od Pomysłu do Biznesu". Konferencja skierowana była do przedsiębiorstw w początkowych fazach rozwoju oraz osób poszukujących kapitału na uruchomienie działalności gospodarczej, w tym kapitału na inwestycje pochodzącego od Aniołów Biznesu. Do udziału w konferencji zaproszeni byli również inwestorzy prywatni, dysponujący kapitałem na dobrze rokujące przedsięwzięcia biznesowe.

W czasie konferencji miały miejsce warsztaty poświęcone tworzeniu biznesplanu dostosowanego do wymagań inwestorów prywatnych oraz tworzeniu spółki z inwestorem prywatnym.
Konferencja odbyła się w hotelu "Belweder" przy ul. Flory 2 w Warszawie, natomiast warsztaty w siedzibie PKPP Lewiatan przy ul. Klonowej 6. 


Więcej na stronie http://www.arp.gda.pl/index.php?wiecej=1369&wiecej_news=1