PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


22 kwietnia 2010 r. - KPK CIP na Walnym Zgromadzeniu Związku Banków Polskich

22 kwietnia 2010 r. w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego odbyło się XXI Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich. Tegoroczne, międzykadencyjne Walne Zgromadzenie poświęcone było omówieniu istotnych dla sektora bankowego kwestii. Tematy dyskusji dotyczyły między innymi systemu poręczeń i gwarancji, nadzoru bankowego, rozwoju infrastruktury bankowej, w szczególności zintegrowanego systemu zabezpieczeń, a także monitoringu rynku miedzybankowego. Nie mniej ważnym punktem obrad były także zapowiadane zmiany w statucie ZBP.
W XXI Walnym Zgromadzeniu Związku Banków Polskich uczestniczyli przedstawiciele banków zrzeszonych, Komisji Nadzoru Finansowego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Rządu i firm infrastruktury bankowej.


W przerwach obrad można było uzyskać wszelkie informacje na temat Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013, gdyż Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP Komponent "Instrumenty Finansowe dla MŚP" udostępnił stoisko informacyjne.