PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


15.12.2009r. - ogłoszenie wyników edycji ogólnopolskiej konkursu "Krajowi Liderzy Innowacji - 2009"

15.12.2009r. w Hotelu „Holiday Inn” w Warszawie odbyło się ogłoszenie wyników edycji ogólnopolskiej konkursu "Krajowi Liderzy Innowacji - 2009". Ideą konkursu jest identyfikowanie oraz promowanie przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze rozwojowym i innowacyjnym. „Krajowi Liderzy Innowacji – 2009” jest przedsięwzięciem o zasięgu ogólnokrajowym i ma charakter otwarty. Uczestnikami konkursu mogą być: Grupa 1 - przedsiębiorcy (firmy - mikro, małe, średnie, duże), Grupa 2 - gminy (wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie), Grupa 3 - organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, inne org. pozarządowe), inne organizacje/ podmioty (niewymienione w pozostałych grupach), Grupa 4 - uczestnicy indywidualni (przedstawiciele środowisk akademickich, nauki, kultury, sportu), którzy podejmują i realizują projekty i inicjatywy o charakterze innowacyjnym i rozwojowym, Grupa 5 - banki spółdzielcze (banki małe, średnie, duże). Uczestniczące w konkursie podmioty ubiegają się o tytuły w następujących kategoriach: Innowacyjna Firma, Innowacyjny Produkt, Innowacyjna Usługa, Innowacyjna Gmina, Innowacyjna Organizacja, Innowacyjny Projekt, Innowacyjny Bank Spółdzielczy. Wyniki konkursu dostępne są na stronie www.liderzyinnowacji.pl. Mecenasem konkursu jest Bank Gospodarstwa Krajowego, Głównym Partnerem Merytorycznym Bank Pekao S.A. a pozostałymi Partnerami Merytorycznymi Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., Związek Banków Polskich i Centrum Informacji Gospodarczej. Patronami byli Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013 (CIP), Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowy Bank Polski i Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. W części przeznaczonej na wystąpienia Patronów głos w sprawie Instrumentów Finansowych w ramach Programu CIP zabrał Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego – Pan Arkadiusz Lewicki.

W zakładce Baza dokumentów dot. CIP znajdziecie Państwo prezentację KPK ze spotkania  - Instrumeny finansowe CIP - finansowanie innowacyjnosci.