PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


22 października 2009 r. - Konferencja "Dotacje na innowacje - co się będzie działo w 2010 roku?", Warszawa

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP "Instrumenty finansowe dla MŚP" był uczestnikiem konferencji "Dotacje na innowacje - co się będzie działo w 2010 roku?", która odbyła się 22 października 2009 roku w Warszawie. Organizatorem wydarzenia było Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Podczas konferencji podsumowany został aktualny stan wykorzystania środków Funduszy Strukturalnych dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Poszczególne osie priorytetowe oraz działania zostały omówione przez przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zaprezentował plany dotyczące Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na rok 2010 - konieczne do wprowadzenia zmiany i modyfikacje funkcjonowania systemu, planowane uproszczenia procedur i wstępny harmonogram rund aplikacyjnych.