PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


19-20 listopada 2009 r. - spotkanie reprezentantów narodowych związków bankowych Państw UE z delegacją Komisji Europejskiej (DG Enterprise and Industry) oraz organizacji BUSINESSEUROPE- Konfederacją Europejskiego Biznesu

W dniach 19-20 listopada br. odbyło się spotkanie reprezentantów narodowych związków bankowych Państw Unii Europejskiej z delegacją Komisji Europejskiej (DG Enterprise and Industry) oraz organizacji BUSINESSEUROPE- Konfederacją Europejskiego Biznesu, reprezentującą organizacje przedsiębiorców z całej Europy. Przedmiotem spotkania były m.in.: oczekiwania i  dostęp przedsiębiorców, przede wszystkim MŚP do finansowania w okresie kryzysu i obecnie, porównanie podejmowanych przez poszczególne kraje członkowskie programów oraz informacja nt. działań KE, w tym na polu innowacyjności.

W spotkaniu wziął udział dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego CIP Instrumenty Finansowe dla MŚP, p.Arkadiusz Lewicki, który przedstawił m.in. działania podejmowane w Polsce z udziałem rynku finansowego i w ramach programu CIP.