PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


IX Forum Korporacyjne „Finansowanie polskich przedsiębiorców w okresie wychodzenia ze spowolnienia w okresie wychodzenia ze spowolnienia gospodarczego” oraz warsztaty dot. Programu CIP - 17 listopada 2009 r.

17 listopada 2009 r., w Hotelu HILTON w Warszawie. odbyło się IX Forum Korporacyjne „Finansowanie polskich przedsiębiorców w okresie wychodzenia ze spowolnienia w okresie wychodzenia ze spowolnienia gospodarczego”.  KPK CIP „Instrumenty Finansowe dla MŚP”, jako oficjalny Partner przeprowadził podczas Forum warsztaty dot. Programu CIP oraz prowadził stanowiska eksperckie.

W spotkaniu udział wzieli także : p. Waldemar Pawlak, Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Gospodarki, p. Philippe Le Houérou, Wiceprezes Banku Światowego, p. Figueiredo José Fernando, Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Gwarancji Wzajemnych (AECM) oraz  prof. dr Dieter Steinbauer, SCHUFA Holding AG (Niemcy). A także szefowie kluczowych instytucji i organizacji środowisk finansowych: poręczeniowych, pożyczkowych, kapitałowych, leasingowych i bankowych. Forum organizowane jest pod Patronatem Honorowym Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Gospodarki, p. Waldemara Pawlaka.

Podczas Forum omówiono następujące m.in. tematy:
•    Jak międzynarodowe instytucje finansowe (IFI: Bank Światowy i Europejski Bank Inwestycyjny) oceniają sytuację gospodarczą i finansowanie gospodarki realnej w Polsce i w regionie (obecnie i w nadchodzącym 2010r.)? Czy polska gospodarka ma szanse na wzrost konkurencyjności w bieżących i prognozowanych warunkach? Jak IFI oceniają wpływ światowego kryzysu finansowego na sytuację sektora bankowego w Polsce?
•    Jakie plany/działania w czasie wychodzenia ze spowolnienia proponuje polski rząd na koniec br oraz na 2010r? Jakie w szczególności zaplanowano (i kiedy implementacja) instrumenty wsparcia dla firm i dla rynku finansowego (np. banków)?
•    Czy polski przedsiębiorca „wchodzi” czy „wychodzi” z kryzysu?
•    Jak, okiem niezależnych ekspertów, spowolnienie gospodarczego wpłynie na realne możliwości finansowania polskich przedsiębiorców w 2010 r?
•    Czy na rynku finansowym odbudowano już zaufanie? W jakim zakresie i za jaką cenę?
•    Jak bankowcy oceniają realia i perspektywy finansowania działalności gospodarczej? Czy polskie banki są w stanie sfinansować aktualne i przyszłe (lata 2010-2013) potrzeby rozwojowe polskich przedsiębiorców?
•    Jak inne niż banki środowiska finansowe oceniają aktualna sytuacje na rynku finansowym i swoje możliwości zaspokojenia potrzeb gospodarki realnej? Czy będą alternatywą lub uzupełnieniem dla oferty banków w okresie spowolnienia?
•    Czy rozwój polskiego systemu poręczeniowo-gwarancyjnego zmierza we właściwym kierunku? Jakiego systemu oczekuje nasz rynek finansowy?
 
Forum było zorganizowane przez Związek Banków Polskich i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.