PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Konferencja prasowa podczas XV Forum MSP - 10 listopada 2009 r.

Podczas XV Ogólnopolskiego Forum Gospodarczego Małych i Średnich Przedsiębiorstw pt. „Źródła finansowania MSP w kryzysie – przyspieszenie realizacji programów unijnych”, które odbyło się 10 listopada 2009 r. w Warszawie odbyła się konferencja prasowa z udziałem: przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowych Punktów Kontaktowych Programu CIP oraz Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Podczas konferencji odpowiadano na pytania dziennikarzy dot. wskazania przedsiębiorcom możliwości współfinansowania realizowanych projektów w ramach funduszy strukturalnych i programów europejskich.