PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


10 listopada 2009 r. XV Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Organizatorem Konferencji była Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Regionalna Instytucja Finansująca na Mazowszu). Natomiast współorganizatorami: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Związek Rzemiosła Polskiego, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług oraz Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Patronat honorowy nad Forum objął Pan Waldemar Pawlak, Wicepremier Minister Gospodarki oraz Pani Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego.
W spotkaniu udział wzieli przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Podczas Forum Krajowe Punkty Kontaktowe Programu Ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 przeprowadziły warsztaty dla małych i średnich przedsiębiorstw: Rozwój przedsiębiorczości - możliwości współfinansowania inwestycji tradycyjnych i innowacyjnych.
W czasie warsztatów został m.in. przedstawiony komponent Programu CIP – Instrumenty Finansowe dla MŚP.
Celem Forum było wskazanie przedsiębiorcom możliwości współfinansowania realizowanych projektów w ramach funduszy strukturalnych i programów europejskich.