PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Konkurs "Krajowi Liderzy Innowacji - 2009" - dla firm, dla instytucji finansowych - zgłoszenia do 9 listopada 2009

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP "Instrumenty finansowe dla MŚP" pragnie serdecznie zaprosić do udziału w kolejnej edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji - 2009”, organizowanego przez Fundację Innowacji i Rozwoju. Ideą konkursu jest identyfikowanie oraz promowanie przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze rozwojowym i innowacyjnym. Udział w konkursie dla firm mikro, MŚP, gmin, banków spółdzielczych, organizacji pozarządowych oraz uczestników indywidualnych jest bezpłatny na wszystkich etapach.

Punktem oceny charakteru rozwojowego i innowacyjnego, w ramach konkursu, jest wprowadzenie nowego rozwiązania/projektu w ocenianym podmiocie - oznacza to, że firmy, podmioty, gminy prowadzące politykę rozwojową we własnej organizacji mogą liczyć na wyróżnienie. Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące konkursu, regulamin oraz ankiety dla uczestników można znaleźć na stronie www.liderzyinnowacji.pl. Konkurs jest przedsięwzięciem o zasięgu ogólnopolskim i ma charakter otwarty.

Uczestnikami konkursu mogą być następujące grupy kandydatów:
• Grupa 1 - przedsiębiorcy (firmy - mikro, małe, średnie, duże),
• Grupa 2 - gminy (wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie),
• Grupa 3 - organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, inne organizacje pozarządowe), inne organizacje/podmioty (niewymienione w pozostałych grupach),
• Grupa 4 - uczestnicy indywidualni (przedstawiciele środowisk akademickich, nauki, kultury, sportu), którzy podejmują i realizują projekty i inicjatywy o charakterze innowacyjnym i rozwojowym,
• Grupa 5 - banki spółdzielcze (bank mały, średni, duży).

Tytuły zostaną przyznane w następujących kategoriach: Innowacyjna Firma, Innowacyjny Produkt, Innowacyjna Usługa, Innowacyjna Gmina, Innowacyjny Bank Spółdzielczy, Innowacyjna Organizacja, Innowacyjny Projekt.

Dotychczas konkurs „Krajowi Liderzy Innowacji - 2009” został objęty patronatem m.in. przez: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Narodowy Bank Polski, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Marszałków poszczególnych województw. Mecenasem Konkursu jest Bank Gospodarstwa Krajowego.
Partnerami konkursu są m.in. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A (KUKE S.A), Centrum Prawa Bankowego i Informacji sp. z o.o., Związek Banków Polskich, Biuro Informacji Kredytowej S.A., InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Centrum Informacji Gospodarczej.
Partnerami Wspierającymi są Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP "Instrumenty finansowe dla MŚP", Asseco Business Solutions SA, Wolters Kluwer Polska S.A.
Pełna lista Patronatów i Partnerów jest dostępna i na bieżąco aktualizowana na stronie www.liderzyinnowacji.pl.

Wypełnione ankiety należy wysłać na adres Biura Konkursu listem poleconym lub przesyłką kurierską do dnia 9 listopada 2009 roku (poniedziałek).

Wszelkie informacje na temat konkursu są dostępne na stronie konkursu www.liderzyinnowacji.pl oraz w Biurze Konkursu pod adresem:
Fundacja Innowacji i Rozwoju
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa
 
tel. (022) 621 30 00
e-mail: konkurs@fiir.org.pl

Serdecznie zapraszamy !!!