PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Konferencja – Inwestuj w innowacje - 20 października 2009 r.

W dniu 20 października 2009 r. w Sali notowań warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych odbyła się druga z kolei konferencja realizowana w ramach projektu „Inwestuj w innowacje”. Organizatorem konferencji był Dolnośląski Park Technologiczny oraz Giełda Papierów Wartościowych. Celem spotkania była przede wszystkim prezentacja wybranych 12 firm, zainteresowanych pozyskaniem finansowania zewnętrznego na uruchomienie lub dalszy dynamiczny rozwój firm i wdrożenie przygotowanych ciekawych, innowacyjnych produktów i usług. Na sali obecni byli również przedstawiciele inwestorów poszukujących  projektów  i firm o dużym potencjale rozwoju, w które warto zainwestować.
Konferencja była też okazją do zaprezentowania obecnych na rynku kapitałowym prywatnych i publicznych  źródeł finansowania takich jak rynek New Connect, Krajowy Fundusz Kapitałowy, Helix Ventures Partners, Dom Inwestycyjny Investors.
Dzięki uprzejmości organizatorów, Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP 2007-2013 – Instrumenty finansowe dla MŚP, mógł przedstawić dostępność instrumentu kapitałowego GIF, oferowanego przez Komisję Europejską i Europejski Fundusz Inwestycyjny w ramach Programu CIP, również dla polskich funduszy podwyższonego ryzyka.   Program CIP stanowi alternatywne do krajowych i regionalnych programów operacyjnych, źródło kapitału udziałowego inwestowanego docelowo w innowacyjne małe i średnie przedsiębiorstwa o wysokim potencjale wzrostu.
Informację o Programie CIP i Instrumentach finansowych dla MŚP uczestnicy konferencji otrzymali w materiałach konferencyjnych.