PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


2 października 2009 r. - Konferencja "Innowacja i Kredyt Technologiczny - szansą na sukces", Warszawa

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych "Lewiatan" zorganizowała w dniu 2 października 2009 roku konferencję "Innowacja i Kredyt Technologiczny - szansą na sukces". Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP "Instrumenty finansowe dla MŚP" był uczestnikiem tego wydarzenia.

Konferencja poświęcona była problematyce wprowadzania i możliwości finansowania innowacyjnych technologii w przedsiębiorstwach. Uczestnicy wzięli udział w dwóch panelach dyskusyjnych - pierwszy dotyczył źródeł innowacji technologicznych, a drugi omawiał sposoby ich finansowania. Zaprezentowane zostały dotychczasowe doświadczenia przedsiębiorstw oraz przykłady wykorzystania współpracy biznesu i nauki. Konferencję uzupełniły praktyczne warsztaty, na których szczegółowo analizowane były kwestie i problemy poruszone we wcześniejszych debatach.

W spotkaniu udział wzięli przedsiębiorcy, przedstawiciele banków, instytutów naukowych i administracji.