PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


European Banking Congress – 17 września 2009 r.

European Banking Congress to impreza skupiająca w jednym miejscu wybitnych ekspertów z sektora bankowego, prezesów banków inwestujących w Polsce oraz przedstawicieli firm obsługujących banki. Jego celem jest analiza polskiego sektora bankowego oraz prognozowanie nowych trendów i kierunków ewolucji tego systemu.

Najważniejszą częścią Kongresu poza ogłoszeniem wyników Rankingu Banków przeprowadzonych przez Forbes i Newsweek oraz uhonorowaniem laureatów, był ekskluzywny wywiad na żywo na Narożniku Kongresu. W tym roku zasiadł na nim Przewodniczący KNF - Stanisław Kluza.


Partnerem imprezy był Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP "Instrumenty finansowe dla MŚP", którego materiały informacyjne zostały rozdystrybuowane podczas Kongresu.