PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


30.09.2009 r. - Światowe Dni Innowacji - Dzień Instrumentów Finansowych, Poznań

W dniach 28 września - 2 października 2009 roku Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zorganizował już po raz trzeci Światowe Dni Innowacji. Podczas Dnia Instrumentów Finansowych Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP "Instrumenty finansowe dla MŚP" zaprezentował uczestnikom aktualne informacje na temat mechanizmów finansowych dostępnych w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013.

 

Można było również odwiedzić stanowisko eksperckie Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP "Instrumenty finansowe dla MŚP", gdzie znajdowały się materiały informacyjne i szkoleniowe dotyczące adresowanych do instytucji finansowych mechanizmów. Podczas Światowych Dni Innowacji można było także bezpośrednio porozmawiać i skonsultować się z Ekspertami Programu CIP.