PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


14-15.09.2009 r. - III Forum Liderów Banków Spółdzielczych, Warszawa

W dniach 14-15 września 2009 r. odbyło się w Warszawie III Forum Liderów Banków Spółdzielczych, w tym roku zatytułowane  "Kryzys gospodarczy i kryzys finansowy wyzwaniem i szansą dla bankowości spółdzielczej".

 

Zdaniem Krzysztofa Pietraszkiewicza, Prezesa Związku Banków Polskich, „Forum Liderów Banków Spółdzielczych to miejsce dialogu środowiska bankowego z partnerami, przedstawicielami rządu, Komisji Nadzoru Finansowego i Parlamentu.”

 

Podczas licznych paneli dyskusyjnych z udziałem przedstawicieli sektora banków spółdzielczych, banków zrzeszających, ekspertów finansowych, przedstawicieli rządu i parlamentu na Forum omawiane były najważniejsze kwestie dotyczące dalszego rozwoju sektora banków spółdzielczych w Polsce.

Dyskusja z przedstawicielami KNF i rządu, obok omówienia strategii rozwoju banków spółdzielczych w okresie spowolnienia gospodarczego, była bardzo istotnym punktem zaplanowanym na pierwszy dzień Forum. W drugim dniu omówiono przede wszystkim sprawę absorpcji środków unijnych, dostępnych dla Polski w obecnej perspektywie finansowej do roku 2013 oraz rolę banków spółdzielczych w tym procesie, a także problemy zarządzania ryzykiem, kształcenia kadr i upowszechnienia obrotu bezgotówkowego.

W czasie trwania Forum do dyspozycji  jego uczestników przygotowane było stanowisko eksperckie Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP "Instrumenty finansowe dla MŚP". Dostępne na nim były aktualne materiały informacyjne i szkoleniowe dotyczące mechanizmów finansowych adresowanych m.in. do banków. Uczestnicy Forum mogli również bezpośrednio porozmawiać i skonsultować swoje projekty i wątpliwości z obecnymi na stanowisku Ekspertami Programu CIP „Instrumenty finansowe dla MŚP”.