PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


17-18.09.2009 r. - IX Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Funduszy Pożyczkowych oraz szkolenie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, Ryn

W dniach 17-18 września w Rynie odbyły się IX Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Funduszy Pożyczkowych oraz Konferencja funduszy pożyczkowych i poręczeniowych.

 

Oba wydarzenia były okazją do wymiany bieżących doświadczeń między funduszami pożyczkowymi i poręczeniowymi oraz dyskusji nad problematyką  dokapitalizowania funduszy w ramach nowego okresu programowania. Uczestnicy dyskutowali na temat przyszłości systemów funduszy pożyczkowych i poręczeniowych wspierających mikro, małych i średnich przedsiębiorców w Polsce.
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele funduszy pożyczkowych i poręczeniowych oraz MG, PARP, ZBP oraz BGK.

 

Podczas konferencji Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP "Instrumenty finansowe dla MŚP" zaprezentował możliwości pozyskania alternatywnych instrumentów finansowych dla funduszy w ramach Programu Ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) oraz przeprowadził warsztat pt. "Praktyczne przygotowanie funduszu poręczeniowego/pożyczkowego do aplikacji o środki CIP" mający na celu pomoc w/w podmiotom w podjęciu decyzji o aplikowaniu i w przygotowaniu pierwszej fazy procesu aplikacyjnego.
Eksperci KPK CIP dyżurowali również w trakcie Zjazdu na swoim stoisku promocyjno-informacyjnym odpowiadając na indywidualne pytania i przyjmując opinie zainteresowanych programem podmiotów.