PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Małopolskie Targi Innowacji dla Biznesu (MTIdB) - 2 września 2009, Kraków

Na konferencji „Innowacje dla Biznesu", zostały poruszone zagadnienia traktujące o aktualnej sytuacji gospodarczej i jej wpływie na sektor MŚP oraz warsztaty prowadzone przez ekspertów.Konferencję otworzyła pani minister Grażyna Henclewska (MG), wykładem „Krajowy Program Reform 2008-2011 - sposób realizacji założeń Strategii Lizbońskiej. Założenia i stan realizacji." Jednym z kolejnych wystąpień była prezentacja „Program ramowy na rzecz konkurencji i innowacji (CIP) 2007-2013 - sposób budowania konkurencyjności europejskich MŚP", przedstawiona przez pana dr Michała Polańskiego (PARP).

 

Zainteresowani źródłami finansowania innowacji mogli uczestniczyś w panelu „Alternatywne źródła finansowania innowacyjnych przedsięwzięć: Programy operacyjne - Banki - Giełda Papierów Wartościowych  (NewConnect)- Fundusze pożyczkowe", moderowanym przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP- Instrumenty finansowe dla MŚP. W panelu wzieli udział przedstawiciele najważniejszych instytucji rynku komercyjnego (bankowe, pożyczkowe, giełda) oraz regionalnego sektora publicznego (MARR, MCP).

 

KPK CIP - Instrumenty Finansowe dla MŚP udostępniłi też stanowisko informacyjne, gdzie można było skorzystać z porad eksperta i pobrać materiały informacyjne.

 

Więcej informacji na stronie http://www.imalopolska.eu