PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


BGK menedżerem Funduszu Powierniczego JEREMIE w woj. pomorskim

W dniu 7 sierpnia 2009 r.  Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał umowę z Zarządem Województwa Pomorskiego na finansowanie projektu „Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie pomorskim”.  Wartość tego projektu, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w latach 2007-2013, wynosi blisko 68,8 mln euro. Szacuje się, że dzięki podpisanej umowie,  BGK, za pośrednictwem banków i innych instytucji finansowych współpracujących w ramach inicjatywy JEREMIE, będzie mógł udzielić  pożyczek i kredytów na łączną kwotę ponad miliard złotych.

 

Realizowany projekt przewiduje, że wsparcie dla pomorskich przedsiębiorców zostanie udzielone w szczególności na inwestycje związane z działalnością eksportową oraz innowacyjną. Władze województwa pomorskiego liczą, że dzięki inicjatywie JEREMIE, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej, wsparcie uzyska ok. 15 700 przedsiębiorców z terenu województwa, z czego ok. 10 000 mikroprzedsiębiorców. Tak szeroki zasięg umożliwi nowy pozadotacyjny mechanizm wsparcia  mikro, małych i średnich firm (MŚP).

 

Dzięki uruchomieniu inicjatywy JEREMIE pomorscy przedsiębiorcy i firmy z grupy MŚP, np. nowopowstające, pozbawione historii kredytowej, dla których dotychczas dostęp do finansowania zewnętrznego był bardzo ograniczony, będą mogły liczyć na łatwiejszy dostęp do pożyczek i poręczeń. Jest to szczególnie istotne dla osób planujących wkrótce uruchomienie własnej działalności gospodarczej.
Więcej o realizacji inicjatywy JEREMIE w woj. pomorskim na http://www.woj-pomorskie.pl  oraz http://dpr.woj-pomorskie.pl