PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


21 lipca 2009 r. - Województwo Wielkopolskie jako pierwsze rozpocznie wdrażanie Inicjatywy JEREMIE

21 lipca 2009 roku w siedzibie Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Bankiem Gospodarstwa Krajowego o finansowanie Funduszu Powierniczego JEREMIE. Dzięki podpisaniu umowy Wielkopolska jako pierwsze polskie województwo rozpocznie wdrażanie instrumentu finansowego JEREMIE - „Wspólne Europejskie Zasoby dla Małych i Średnich Przedsiębiorców”. Zasady funkcjonowania tego mechanizmu są analogiczne do zasad i sposobu działania komponentu "Instrumenty finansowe dla MŚP" Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP).

JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises - Wspólne Europejskie Zasoby dla Małych i Średnich Przedsiębiorców) to nowy mechanizm pozadotacyjnego wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) ze środków publicznych. Jest to wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, funkcjonująca w ramach środków Funduszy Strukturalnych UE na lata 2007-2013. Inicjatywa umożliwia Krajom Członkowskim wykorzystanie części przyznanych im Funduszy Strukturalnych na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw za pośrednictwem odnawialnego Funduszu Powierniczego inwestującego w instrumenty finansowe, które mają ułatwić MŚP dostęp do źródeł finansowania. Dzięki temu środki finansowe będą mogły być używane w sposób ciągły i odnawialny, zamiast zostać użyte tylko raz w formie grantów dla pojedynczych firm. Odnawialność tej formy pomocy oraz efekt dźwigni powodują, że ze wsparcia będzie mogło skorzystać znacznie więcej przedsiębiorstw.

Szczegółowe informacje na temat realizacji Inicjatywy JEREMIE w Województwie Wielkopolskim dostępne są pod adresami:
www.umww.pl - strona internetowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
www.wrpo.wielkopolskie.pl - strona internetowa Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, informacje w zakładce "Inicjatywa JEREMIE"