PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Uroczystość podpisania umów dotyczących dystrybucji kredytu technologicznego - 10 czerwca 2009 r.

W dniu 10 czerwca w Klubie Bankowca w Warszawie doszło do uroczystego podpisania umów dotyczących dystrybucji kredytu technologicznego.  Uroczystość „Kredyt – aktywacja” została zorganizowana przez Związek Banków Polskich przy współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Gościem honorowym uroczystości był Wicepremier RP, Waldemar Pawlak.
Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowy z sześcioma pierwszymi bankami komercyjnymi w zakresie dystrybucji kredytu technologicznego. Będzie on udzielany w latach 2007-2013 przez banki z ich środków własnych, natomiast BGK spłaci część zaciągniętego kredytu w formie premii technologicznej. Projekt będzie działał w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w którym BGK pełni rolę Instytucji Wdrażającej. Nabór wniosków zostanie uruchomiony w lipcu 2009 r.
Podczas uroczystości zaprezentowano stoisko informacyjno-promocyjne Punktu Kontaktowego Programu ramowego CIP Komponent „Instrumenty Finansowe dla MŚP” przy Związku Banków Polskich.