PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


8 i 9 czerwca w Warszawie odbyło się IX Forum Edukacyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw

8 i 9 czerwca w Warszawie odbyło się IX Forum Edukacyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw, zorganizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Tematem tegorocznego Forum były fundusze strukturalne w perspektywie finansowej 2007-2013.
W Forum wzięło udział ponad pięćset osób, a wśród nich znaleźli się: przedsiębiorcy, osoby zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej oraz przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu. Podczas spotkania odbyły się sesje panelowe poświęcone tematyce funduszy strukturalnych, z uwzględnieniem e-usług, pomocy publicznej, zarządzania własnością przemysłową, prawa zamówień publicznych oraz działalności eksportowej i proekologicznej.
Honorowymi prelegentami Forum byli Wicepremier, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Jarosław Pawłowski. Wystąpienia obu gości poświęcone były działaniom rządu na rzecz przeciwdziałania spowolnieniu gospodarczemu w dobie globalnego kryzysu.
W panelu „Wsparcie dla MŚP” prezentację nt. „Instrumenty wsparcia MŚP w Programie Ramowym na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) na lata 2007-2013” wygłosił Arkadiusz Lewicki, Dyrektor KPK CIP przy ZBP. W przerwach między sesjami uczestnicy Forum mogli odwiedzać stoisko informacyjne Krajowego Punktu Kontaktowego przy Związku Banków Polskich.