PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


4 i 5 czerwca 2009 - I Forum Technologii Banków Spółdzielczych

W dniach 4 i 5 czerwca w warszawskim hotelu Gromada odbyło się I Forum Technologii Banków Spółdzielczych. Spotkanie zostało zorganizowane przez Związek Banków Polskich przy współpracy zrzeszenia Grupy BPS w Warszawie, SGB w Poznaniu oraz MR Banku w Warszawie.


Ponad 250 osób (z blisko 170 Banków Spółdzielczych oraz kilkudziesięciu ekspertów) uczestniczących w dwudniowych obradach Forum miało okazję uczestniczyć w 7 panelach dyskusyjnych, spotkań z przedstawicielami instytucji i organizacji infrastrukturalnych oraz firm usługowych działających dla sektora bankowości spółdzielczej. Podczas Forum zaprezentowane zostały eksperckie rozwiązania z zakresu obrotu bezgotówkowego, urządzeń samoobsługowych, instrumentów płatniczych i e-outsourcingu, dostępu i wymiany informacji w sektorze bankowym i poza nim, jak również efektywnej dystrybucji produktów finansowych.


Ponadto podczas Forum odbyła się uroczysta gala, podczas której zostały wręczone statuetki oraz honorowe certyfikaty Krajowego Rankingu "Wyróżniające się Banki Spółdzielcze", prowadzonego przez Miesięcznik Nowoczesny Bank Spółdzielczy. ). Z analizy danych na koniec grudnia 2008 r. wynika, że największy potencjał ekonomiczny posiadał KBS w Krakowie, a Najwyższy zysk netto w sektorze wypracował Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku (13 198 tys. zł).
 
W panelu dyskusyjnym Finansowanie projektów technologicznych i innowacji Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programu ramowego CIP Komponent „Instrumenty Finansowe dla MŚP” przy Związku Banków Polskich Arkadiusz Lewicki promował potencjalnym beneficjentom możliwości Programu. Dużym zainteresowaniem cieszyło się również stoisko promocyjno-informacyjne KPK.