PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Seminarium pt. Walutowe instrumenty pochodne i zarządzanie ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwach, 21 maja 2009 r.

21 maja 2009 r. w Warszawie odbyło się seminarium pt. Walutowe instrumenty pochodne i zarządzanie ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwach. Seminarium zostało zorganizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy ze Związkiem Banków Polskich oraz Deloitte Polska. Zainteresowanie tematem przerosło oczekiwania organizatorów. Rozważane jest kolejne spotkanie już w czerwcu.
Celem uruchomionego w tym roku nowego cyklu seminariów jest przygotowanie przedsiębiorców do przetrwania trudnego okresu spowolnienia gospodarczego, w tym wsparcie umiejętności rozpoznania ewentualnych nadchodzących problemów, zarządzania ryzkiem i finansami przedsiębiorstwa, które pomogą też zapobiec trudnościom w dostępie do usług finansowych oraz w niwelowaniu ryzyka kursowego.
Spotkanie zostało poprowadzone przez dwóch znakomitych ekspertów z dziedziny zarządzania ryzkiem-  menadżerów w  Deloitte Polska- pp. Roberta Karczmarczyka oraz Radosława Wojtasika, którzy omówili następujące zagadnienia:
1. Ekspozycja na ryzyko walutowe w przedsiębiorstwie
2. Walutowe instrumenty pochodne
3. Cel zarządzania ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie
4. Strategia zarządzania ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie
5. Proces zarządzania ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie
6. Podstawowe zasady rachunkowości zabezpieczeń
7. Popularne instrumenty pochodne oraz „opcje toksyczne” na tle ekspozycji walutowej

Podczas seminarium uczestnikom zostały przekazane także informacje nt. instrumentów finansowych Programu CIP oraz informacje o instrumentach wsparcia zarządzania ryzykiem w ramach oferty  Związku Banków Polskich.