PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


W dniu 29 kwietnia 2009 r. odbyło się seminarium „ Zarządzanie przedsiębiorstwem w trudnych czasach”

29 kwietnia 2009 roku w hotelu Radisson SAS w Warszawie odbyło się kolejne seminarium Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości organizowane we współpracy ze Związkiem Banków Polskich. Tematem spotkania było: „Zarządzanie przedsiębiorstwem w trudnych czasach”. Podczas seminarium omówiono m.in. kwestie związane z diagnozą sytuacji, sposobami zarządzania antykryzysowego, różnymi formami finansowania, restrukturyzacją zadłużenia oraz zarządzaniem kapitałem ludzkim.

Podczas seminarium jako prelegenci wystąpili eksperci-praktycy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem i zasobami ludzkimi w czasach kryzysu, reprezentanci sektora bankowego (banki komercyjne i spółdzielcze) oraz prawnicy, w tym specjaliści prawa pracy.
Działający przy ZBP Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP), Komponent „Instrumenty Finansowe dla MŚP” zorganizował stoisko promocyjno- informacyjne, na którym uczestnicy mogli zapoznać się z ofertą Programu.
Było to już kolejne seminarium Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy ze Związkiem Banków Polskich zorganizowane m.in. w ramach działań antyrecesyjnych. Spotkania są bezpłatne dla przedsiębiorców, zaś jego koszty pokrywane są ze środków Ministerstwa Gospodarki w ramach Programu Wieloletniego „ Udział Polski w Programie Ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji w latach 2008-2013 ” lub ze środków własnych PARP.
Seminarium miło na celu pomoc w przygotowaniu przedsiębiorców do przetrwania trudnego okresu spowolnienia gospodarczego, w tym wsparcie umiejętności rozpoznania ewentualnych nadchodzących problemów, zarządzania ryzkiem i finansami przedsiębiorstwa, które pomogą też zapobiec trudnościom w dostępie do usług finansowych, w tym - powstałym w wyniku działań samego przedsiębiorcy.
Kolejne, zaplanowane dla przedsiębiorców spotkanie w ramach cyklu EEN, odbędzie się w maju na temat „Zarządzanie ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie oraz wykorzystanie instrumentów pochodnych”, na którym zostanie omówiony między innymi wpływ kursu walut na rentowność zawieranych transakcji oraz efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem w czasach kryzysu. O dokładnym terminie seminariów poinformujemy Państwa na naszych stronach internetowych.
Na seminarium Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP 2007-2013 „Instrumenty Finansowe dla MŚP” posiadał swój stolik promocyjny gdzie uczestnicy seminarium mogli zapoznać się z Programem CIP.